מה ההבדל בין קבלן בניין ליזם

ענף הבנייה בישראל הוא אחד הענפים הפעילים ביותר. הענף הזה מגלגל סכומי עתק, ואחראי להעסקתם של אלפי פועלים בכל רחבי הארץ. עם זאת, ישנו בלבול ניכר במושגים השונים, ובכל הקשור להבנת התחום באופן כללי.

בשורות הבאות נסקור בקצרה את הענף ואת חלק מבעלי התפקידים בו. זאת, במטרה להבהיר את תחומי האחריות של כל אחד ואת התפקיד שלו בתהליך התכנון והבנייה. מהו בעצם קבלן בניין? מה ההבדל בין קבלן בניה ליזם? כל התשובות בהמשך המאמר.

קבלן בנין – מה זה בעצם

ענף הבניין בישראל עבר בעשורים האחרונים תהליך עמוק ומתמשך של שינוי. עד לתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת, הענף היה פרוץ למעשה, וכל אדם היה יכול להחליט ברגע מסוים שהוא הופך לקבלן בניין.

כל מה שנדרש היה הון ותו לא. מאליו מובן שנדרשו שירותי אדריכלות ושירותים מקצועיים אחרים, אבל האחריות הייתה על קבלן הבניין, שהיה באופן תאורטי יכול להיות גם אדם חסר ניסיון.

אחריות קבלן על שיפוץ

בתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת נפתח פנקס הקבלנים. פתיחת פנקס הקבלנים, שאותו מנהל רשם הקבלנים במשרד השיכון, חייב רישום של כל הקבלנים, תוך התייחסות להשכלה ולניסיון המקצועי המצטבר שלהם.

נכון להיום, קבלן בניין חייב להירשם בפנקס הקבלנים, אם הוא מעוניין לזכות במכרזים להקמת מבנים. ועל מנת להירשם בפנקס, הקבלן חייב להיות בעל השכלה וניסיון, שבלעדיהם הוא לא יוכל להירשם כלל.

קבלן בניין יכול להתמחות בתחום מסוים אחד או יותר בבניין. יש תחומים שבהם ניתן לעסוק גם בלא רישום בפנקס הקבלנים, אף שתחומים אלה הולכים ומתמעטים. עם זאת, תחומים כמו הקמת שלד בניין ניתנים לביצוע אך ורק על ידי קבלני בניין רשומים.

יזם ותפקידו בתהליך הבנייה

היזם בתהליך ההקמה והבנייה של מבנה כל שהוא, הוא למעשה בעל ההון, המשקיע מכספו במטרה לייצר ערך מוסף להשקעה שלו – קרי על מנת לייצר רווחים. לצורך העניין, היזם איננו חייב להיות קבלן בניין.

עם זאת, הוא לא יכול להתחיל בתהליך הבנייה, בלי פיקוח ועזרה של קבלן בניין לביצוע המשימה. לא אחת קורה שיזם מתחיל את תהליכי הבנייה, ומאוחר יותר מעביר את הנושא לקבלן הבניין, לביצוע העבודה.

במדינת ישראל, כמו גם במדינות אחרות בעולם, היזם הוא למעשה גם קבלן בניין רשום, כך שהוא משקיע לעשה עבור עצמו ואיננו צריך להסתמך על איש. עם זאת, בענף הבנייה מוכרת גם התופעה של בעלי הון יזמים, השוכרים קבלני בניין לביצוע העבודה כמו הנחת תעלות ניקוז וביצוע עבודת בנייה, תמורת שכר, אחוזים מהרווחים או מודלים עסקיים שונים.

אם לתאר את ההבדלים בין קבלן בנייה לבין יזם במשפט אחד קצר וממצה – קבלן בניין יכול להיות גם יזם. מאידך, יזם שאיננו רשום בפנקס הקבלנים איננו יכול להיום גם קבלן בניין.

בחירת קבלת הבניין המתאים לצרכים ולמטרות של היזם, צריכה להתבצע בשום שכל תוך בדיקה ובחינה של פרויקטים קודמים שבוצעו על ידי הקבלן.

תוכן עניינים